தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்களது பள்ளியின் முகப்புத்தோற்றம் மற்றும்   புகைப்படங்கள் 5  பதிவேற்றம் செய்ய  EMIS வலைத்தளத்தில் புதிய option கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளி சார்ந்த சிறந்த படங்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம்