கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாகவுள்ள உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்கள் - 2019-20ஆம் கல்வியாண்டிற்கு தொகுப்பூதியத்தில் 2120 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் நியமனம் செய்வதற்கு அனுமதி அளித்தல் - அரசாணை வெளியிடப்படுகிறது.