🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் user name, password எவ்வாறு உருவாக்குவது?
ஆசிரியர்களின் விமுறையை எவ்வாறு பதிவிடுவது ?
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

T.THENNARASU,
R.K.PET BLOCK.
🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪


Join Telegram Group Link -Click Here