பள்ளிகளில் ஆய்வக உதவியாளரின் பணி நேரம் காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை என்ற விவரம் மனுதாரருக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.Join Telegram Group Link -Click Here