11-09-2019; புதன்- ஓணம் பண்டிகை.

28-09-2019; சனி- மஹாளய அமாவாசை

02-11-2019; சனி- கல்லறைத் திருநாள்

12-11-2019; செவ்வாய்- குருநானக் ஜெயந்தி

10-12-2019; செவ்வாய்- கார்த்திகை தீபம்

24-12-2019; செவ்வாய்- கிருஸ்துமஸ் ஈவ்

31-12-2019; செவ்வாய்- நியூ இயர்

Join Whats App Group Link -Click Here


Join Telegram Group Link -Click Here