🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

📲📱📲📱📱📲📱📱
அனைத்தும் தங்களது மொபைலில் எளிதாக பதிவு செய்யலாம்.
📱📲📱📲📱📲📱📲

📲 EMIS வலைதளத்தில் ஆசிரியர்கள் தாங்கள் நடத்தும் பாடங்களை எவ்வாறு உள்ளீடு செய்வது?

📲SCALE REGISTER எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்வது?

📲 பள்ளிக்கு தேவையான பொருட்களை எவ்வாறு உள்ளீடு செய்வது?

See this video👆👆👆👆👆👆👆👆👆
T.THENNARASU,
P.U.M.S, KATTUR, R.K.PET BLOCK,
THIRUVALLUR DT.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷Join Telegram Group Link -Click Here