ஆக்கம் 

இரா.பாலகிருஷ்ணன் பட்டதாரி ஆசிரியர் ( தமிழ்)
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஏனாதிமங்கலம்.
திருக்கோவிலூர் வட்டம்,
விழுப்புரம் மாவட்டம்.