10 அறிவியல்- அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் -click here 

ஆக்கம் 
க இளஞ்செழியன்
அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி பெரம்பூர் 
திருவாரூர் மாவட்டம்