தமிழ்ச் சொற்கள் -1500  T.தென்னரசு, -CLICK HERE 

📖📖📖📖📖📖📖📖
தொடக்கநிலை மாணவர்களின் வாசிப்புத்திறன் பயிற்சிக்காகவும், மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கட்டகமாகவும், தமிழில் சுமார் 1500 சொற்களுக்கு மிகாமல் தொகுத்துள்ளேன் . தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். தட்டச்சு செய்யும் போது ஏதாவது பிழை ஏற்பட்டிருப்பின் மாற்றிக் கொள்ளவும்.
✍✍✍✍✍✍✍✍
T.தென்னரசு,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, காட்டூர், இரா.கி.பேட்டை ஒன்றியம், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪
Attachments area