தொடக்கப்பள்ளி த.ஆ பணியிடம் பணிமூப்பால் பதவி உயர்வு பெற இயலாத பணியிடம்...

அவர்களுக்கு தேர்வுநிலை தரஊதியம் 5400நிர்ணயம் செய்தது சரி என இயக்குனர் தெளிவுரை..

தணிக்கைத்தடையினை நீக்கிடவும் அறிவுறுத்தல்..