ஆக்கம்

முனைவர் கி.தினேஷ் குமார்
இசை ஆசிரியர்
பெண்கள் அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி
திருமக்கோட்டை