நான்காம் வகுப்பு, Tenses பாடத்திற்கு துணைக்கருவியாகவும், மாணவர்களின் பயிற்சிக்காவும் பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் சிலவற்றை தொகுத்துள்ளேன். தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். 
👆👆👆👆👆👆👆👆
T.தென்னரசு,
இ.ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, காட்டூர்,
இரா.கி.பேட்டை ஒன்றியம்,
9600423857
🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪