மூன்றாம் பருவம் அனைத்து புத்தகங்கள் க்யூஆர் வடிவில் தனித்தனி பாடமாக தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில் எந்த வகுப்பு எந்த பாடம் வேண்டுமோ அந்த க்யூஆர் கோடினை க்ளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்

Click here to download

ஞா.செல்வகுமார்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி
திருப்புட்குழி