✍ *நிலையான கழிவு* (Standard deduction) *₹50,000/-* ஐ மொத்த வருமானத்தில் அனைவரும் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

✍ *housing loan* பிடித்தம் செய்பவர்கள் *HRA கழிக்கக் கூடாது.*

✍ *மாற்றுத்திறன் ஆசிரியர்கள்* தொழில்வரி செலுத்தத் தேவையில்லை. மேலும் சம்பளத்தில் பெறக்கூடிய  *போக்குவரத்து பயணப்படியை Entertainment Allowance* ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

✍ *housing loan* - *வட்டி* அதிகபட்சமாக *₹2,00,000/-* வரை கழித்துக் கொள்ளலாம் 

✍ *housing loan* - *அசல்* தொகையை  Under chapter -VI ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

✍ *housing loan* - அசல் மற்றும் வட்டி கழிப்பவர்கள் *12c* படிவம் வைக்க வேண்டும்.

✍CPS திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் Under chapter -VI ல் சேமிப்பு 1,50,000 க்கு மேல் இருந்தால், செலுத்திய CPS  தொகையில்  அதிகபட்சமாக ₹50,000/- வரை 80CCD(1B) ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

✍ *School fees* - குழந்தைகளின் tuition fee மட்டும் கழிக்க வேண்டும். Other fees ஏதும் கழிக்கக் கூடாது. *(அதிகபட்சமாக 2 குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)*

✍ *LIC & PLI* : பிரீமியம் தொகை மட்டும் கழிக்க வேண்டும். Late fee கழிக்கக் கூடாது. (LIC Statement பெற்று,  படிவத்துடன் இணைக்கவும்).

✍80DDB - *Medical Treatment* - ₹80,000/- வரை காண்பிப்பவர்
*10 - I* படிவத்தில் மருத்துவரிடம் சான்று பெற்று இணைக்க வேண்டும். 
*[Citizens - ₹40,000,*
*Senior Citizens - ₹60,000,*
*Super Senior Citizens - ₹80,000]*

✍ *மாற்றுத் திறன் ஆசிரியர்கள்* ஆண்டு முழுவதும் Medical treatment க்காக *₹75,000/-* ஐ *80DD* ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.(₹1,25,000 - In case of severe disability)

✍மாத சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் *NHIS* தொகையை *80D* ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

✍ *கல்விக் கடனுக்காக* இந்த நிதியாண்டில் (2019-2020) செலுத்திய வட்டியை முழுவதும் *80E ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.*

 ✍ *நன்கொடை மற்றும்  முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி* ஏதேனும் வழங்கியிருந்தால், அத்தொகையை *80G ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.*
✍வரி விபரம்....

2,50,000 வரை - இல்லை
2,50,001 - 5,00,000 : 5%
5,00,001 - 10,00,000 : 20%
Above 10,00,000 : 30%

✍வருமான வரியில் *ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி வரி 4%* பிடித்தம் செய்ய வேண்டும்.

✍ *Taxable income ₹5,00,000-க்கு குறைவாக* இருந்தால் மட்டும், மொத்த வரியில் *₹12,500/-  வரை 87A ல்  கழித்துக் கொள்ளலாம்.*

✍Taxable Income மட்டும் அருகாமையில் உள்ள ரூ.10 க்கு முழுமையாக்க வேண்டும். வரியில் ரூ.10 க்கு முழுமையாக்க வேண்டாம்.