06- இரண்டாம் பருவத்தேர்வு  விடுமுறை முடிந்து பள்ளி திறக்கும் நாள்

  04 - BEO அலுவலக குறைதீர் நாள்

 *வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்புகள் RH்*
▪️6 - வைகுண்ட ஏகாதசி
▪️10 - ஆருத்ரா தரிசனம்
▪️14 - போகி பண்டிகை

*அரசு விடுமுறைகள்*
🔅15,16,17 பொங்கல் பண்டிகை விடுமுறை
🔅26 - குடியரசு தின விடுமுறை

பொங்கல் பண்டிகை விடுமுறைகள் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது.