11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு தேர்வுக்கான தேர்வுகள் காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்கி மதியம் ஒன்று1 . 45 வரை நடைபெறும் என அரசு தேர்வு இயக்கம்


DGE PROCEEDINGS - EXAM TIME 23.3.2020-Click here Download