11 ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள் ஒத்தி வைப்பு.

26 நடைபெற இருந்த பொது தேர்வானது ஒத்திவைப்பு

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்

 அனைத்து கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுகின்றன என தமிழக அரசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here