பள்ளிக் கல்வி – தொழிற்கல்வி - கணினி பயிற்றுநர் நிலை-1 – பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தது – கணினி பயிற்றுநர் ஆக பணிபுரிபவர்கள் –கணினி பயிற்றுநர்  நிலை-1 ஆக பதவி உயர்வு வழங்குதல் –  உத்தேச பெயர்ப்பட்டியல் தயாரித்தல் - தகுதி வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து விவரங்கள்  கோருதல் – திருந்திய சுற்றறிக்கை அனுப்புதல் - சார்ந்து.

Click here to download 

Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here