12 – ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இயல் – 1 வினா விடை தொகுப்பு  -Click Here Download 

இந்த வினாவிடை தொகுப்பு தயாரித்து அனுப்பிய கீழகண்ட ஆசிரியக்கு மிக்க நன்றி 

வே.சத்திவேல் , முதுகலை தமிழாசிரியர் , அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி இராயபுரம் 
திருவாரூர் மாவட்டம் -612803

Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here