12-ஆம் வகுப்பு – தமிழ் – வினா விடைத் தொகுப்பு -இயல் -2 

12Th Tamil  study Material Unit -2 (Question And Answer -2020)  -Click Here Download 


 நன்றி

வே.சத்திவேல் , முதுகலை தமிழாசிரியர் , அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி இராயபுரம் திருவாரூர் மாவட்டம் -612803

Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here