பள்ளிக்‌ கல்வி - மேல்நிலைக்கல்வி - தொழிற்கல்வி - மேல்நிலைப்‌ பள்ளிகளில்‌ 203 வேளாண்மை தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்‌ தற்காலிக பணியிடங்களை 01.01.2022 முதல்‌ 31.12.2022 முடிய ஓராண்டிற்கு தொடர்‌ நீட்டிப்பு செய்தல்‌ -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது


293 vocational teachers- pay continuation order   From 01.01.2022  To  31.12.2022


1. அரசாணை நிலை) எண்‌:129, பள்ளிக்கல்வித்‌ துறை, நாள்‌.18.05:1999.

2. அரசாணை நிலை) எண்‌.63, பள்ளிக்கல்வித்‌ (வி) துறை, நாள்‌:13.03.2007.

3. அரசாணை நிலை) எண்‌:43, பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ (வி) துறை, நாள்‌.02.07.2008.

4. அரசாணை நிலை) எண்‌.314,பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ (வி) துறை, ன நாள்‌.08.08.2019. ௧. அரசாணைமடி) எண்‌.57,பன்ளிக்‌ கல்விய.காலுத்‌ துறை, நாள்‌ 25.03.2021.

6. பள்ளிக்‌ கல்வி ஆணையரின்‌ கடித ந.க.எண்‌.000504,எல்‌,3,2 22, நாள்‌ 03.03.2022. ஆணை