பொதுத் தேர்வுக்கான குறைக்கப்பட்ட பாடத் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு.

2021-2022-ஆம்‌ கல்வியாண்டிற்கு மாநிலக்‌ கல்வியியல்‌ ஆராய்ச்சி மற்றும்‌ பயிற்சி நிறுவனத்தால்‌ வழங்கப்பட்ட குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படியே, மேல்நிலை (முதல்‌ மற்றும்‌ இரண்டாம்‌ ஆண்டு) / இடைநிலைப்‌ பள்ளி விடுப்புச்‌ சான்றிதழ்‌ பொதுத்தேர்வு, மே 2022- க்கான வினாத்தாட்கள்‌ வழங்கப்படும்‌.

எனவே,  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தினை அனைத்துப்‌ பள்ளிகளுக்கும்‌ வழங்கி, பாடங்களை விரைந்து முடிக்க அனைத்து பள்ளித்‌ தலைமையாசிரியர்களுக்கும்‌ உரிய அறிவுரைகளை வழங்குமாறு கேட்டுக்‌ கொள்ளப்படுகிறது.