ஜனவரி மாத பள்ளி அட்டவணை -January  Month Calender -2022

02.01.2023- 6 முதல் 12 வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு

02.01.2023- திங்கள் - (RL) வைகுண்ட ஏகாதசி

06.01.2023- வெள்ளி - (RL) ஆருத்ரா தரிசனம்*

07.01.2023- CRC Day.

12.01.2023- தேசிய இளைஞர் தினம்.

14.01.2023 சனி (RH) - போகிப் பண்டிகை

16.01.2023 &17.01.2023 -பொங்கல் விடுமுறை.

25.01.2023- தேசிய வாக்காளர் தினம்.*

26.01.2023- குடியரசு தினம்.

26.01.2023 - ஹி.தவ்லத் உசேன் பிறந்த தினம்