SGT State Senority List 


தமிழ்நாடு தொடக்கக்‌ கல்வி சார்நிலைப்பணி - இடைநிலை ஆசிரியர்‌ பணியிடம்‌ - 01.01.2024 நிலவரப்படி ஊராட்சி ஒன்றிய /நகராட்சி / மாநகராட்சி /அரசு தொடக்க மற்றும்‌ நடுநிலைப்‌ பள்ளிகளில்‌ 31.12.1997க்கு முன்னர்‌ இடைநிலை ஆசிரியராக பணியில்‌ சேர்ந்த இடைநிலை ஆசிரியர்களின்‌
மாநில அளவிலான முன்னுரிமைப்‌ பட்டியல்‌ வெளியிடுதல்‌ 

SGT State Senority DEE Proceedings  Date 26.04.24 - Download 


SGT State Senority DEE Proceedings Date 26.04.24- Download