...ஜியோ நிறுவனம் தொலைத்தொடர்பு துறையில் நுழைந்ததில் இருந்துசலுகைகளை வாரி வழங்கி வருகிறது