சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி தொகுதி-4 தேர்வில் ஆங்டகில வினாத் தாளில் 4-வது கேள்விக்கான 4 விடைகளும் தவறாக கேட்கப்பட்டுள்ளன. ரவீந்திரநாத் தாகூர் எப்போது பிறந்தார் என்ற கேள்விக்கான 4 விடைகளும் தவறானது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.