32 அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில், இனி
12 பள்ளிகளில் மட்டுமே மாணவர் சேர்க்கை
அரசாணை வெளியீடு

20 பள்ளிகளில், பயிற்சி நிலையங்களாக
மாற்றம் - மத்திய அரசு வழிகாட்டுதலின்படி,
தமிழக அரசு நடவடிக்கை

மொத்த மாணவர் சேர்க்கை இடம் 3,000லிருந்து, 1050 ஆக குறைப்பு- தமிழக அரசு.

Source: Thanthi T.V