மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்று மருத்துவ கல்வி இயக்குநர் கூறியுள்ளார். www.tnhelth.org. www.tnmedicalselection.org ஆகிய இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.