முக்கிய செய்தி:

மாதம் ரூ.7500 ரூபாய் ஊதியத்தில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் முதல், தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமித்து, பள்ளிகளை இயக்க அரசாணை பிறப்பிக்கப் பட்டுள்ளது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களுக்கு 17 B ன் அடிப்படையில் விளக்கம் கேட்க முடிவு.Whats App Group link