வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அருகாமையில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்

* ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் என தகவல்