தமிழகம் உள்பட நாடு முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்ட தபால்துறை தேர்வு செப்டம்பர் 15 ஆம் தேது தமிழில் நடக்கிறது.
ஹிந்தி பேசாத மாநிலங்களில் அம்மாநில மொழிகளில் தபால்தேர்வு நடைபெறும் என தபால்துறை அறிவித்துள்ளது.


Join Whats App Group Link -Click Here


Join Telegram Group Link -Click Here