அலகு 19-உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும்  ப.லோகநாதன்,( தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி வகுப்புக்கள் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது)

Click Here to Download 1.உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் PPT


Click Here to Download 2.உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும்-மதிப்பீடு  PPTJoin Whats App Group Link -Click Here

Join Telegram Group Link -Click Here