.
பிரிண்ட் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
கிளிக் செய்தாலே தேசிய சின்னங்களை பற்றிய வீடியோ வரும்

Click here download And view'

தயாரிப்பு

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*