வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான அவகாசம் நாளையோடு முடிவது குறிப்பிடத்தக்கதுவருமான வரி தாக்கல் செய்ய காலக்கெடு நீட்டிப்பு என்று பரவும் தகவல் உண்மையில்லை - வருமான வரித்துறை