முக்கிய அறிவிப்பு... நினைவூட்டல்
.    புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வகைப்பள்ளிகளுக்கும் நாளை01-02-2020(சனிக்கிழமை) பள்ளி வேலை நாளாகும். Ceo,Pdk.
Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here