ஓய்வூதியம் பெறுவோர் Treasury யில் கால அவகாசம்

அரசாணை எண். 215
நாள்.26.03.2020.

ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதங்களில் கருவூலத்தில்
Life certificateசமர்ப்பிக்க வேண்டியவர்களுக்கு
ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதம் வரைகால அவகாசம்

Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here