தேர்வு முடிவுகள் 31.07.2020  காலை 9.30 க்கு கீழ்கண்ட  இணையத்தில் வெளியிடப்படும்.

Student  Level --11 Th Std Public Result -2020  Direct Link  & 12 Th Re exam  

Result Link 1- Click Here 
Result Link 2- Click Here 
Result Link 3- Click Here 

TML School Level  --11 Th Std Public Result -2020