கஸ்துரிரங்கன் தலைமையில் கடந்த 2017 ஆண்டு குழு அமைக்கப்பட்டு தேசிய கல்வி கல்விகொள்ளை வரைவு 2019 ஆண்டு அரசிடம் ஒப்படைக்கபட்டது.பின்பு 29 ஜுலை2020 அன்று மத்திய அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கபட்டது . தற்போது பல்வேறு மாநில மொழிகளில் வெளியிடபட்டுள்ளது.


National Education Policy 2020 –  Tamil   MHRD Published  -Click Here 


National Education Policy 2020 -Tamil_Private Translation   - Click Here 


National Education Policy 2020 –  English  MHRD Published  -Click Here 


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here