How To Add Income Tax In IFHRMS


அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு மாத சம்பளம் IFHRMS மென் பொருள் வழியாக கணக்கிடு செய்து வழங்கப்படுகிறது.

கீழ் கண்ட வீடியோவில் IFHRMSல் எவ்வாறு வருமான வரி பிடித்தம்  பதிவேற்றுவது என்று தெளிவான விளக்கத்துடன் தரபட்டுள்ளது 
மேலும் இந்த   வருமான வரி பிடித்தம் பதிவேற்றம் Webadi வழியாக செய்ய வழி வகை செய்யபட்டுள்ளது .

Update income tax use webadi 


1.Finance --->Payroll Service
|
2.Income Tax Add/Update Webadi--->Call webadi Sheet Download
|
3.Add Income Tax Amount with out Chess 
  Note :Chess Amount Auto Calculation 
|
4. Upload Webadi 


Join Telegram& Whats App Group