தலைமை வாக்குசாவடி அலுவலருக்கான குறிப்புகள்


தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள் செய்ய வேண்டிய பணிகள் மற்றும் தேர்தல் நாள் அன்று செய்ய வேண்டிய  பணிகள் குறித்து   மிகவும் சுருக்கமாக விளக்கத்துடன் தரபட்டுள்ளது . மேலும் தேர்தல் தொடர்பானா வீடியோக்கள் தொகுப்பு PDF  வடிவில் கொடுக்கபட்டுள்ளது 

 

ELECTION ALL IN ONE PDF

ELECTION ALL IN ONE PDF -Mr சின்னப்பராஜ்


Prepared by S.Manikandan, GHSS Mazhaiyur,Thiruvannamalai District