16.10.2021  சனிக்கிழமை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை 

சென்னை -6 பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின்‌ செயல்முறைகள்‌, ந.க.எண்‌.34462/பிடி1/81/2021, நாள்‌.13.40.2021

பள்ளிக்கல்வி - 16.10.2021 அன்று சனிக்கிழமை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வழங்குதல்‌ - சார்பு.


பொருள்‌ : பார்வை : ஆசிரியர்‌ சங்கங்களில்‌ இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கை

மனுக்கள்‌. பல்வேறு ஆசிரியர்‌ சங்கங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கைகளில்‌ செப்டம்பர்‌ 1 முதல்‌ பள்ளிகள்‌ வாரத்தில்‌ 6 நாட்களும்‌ செயல்பட்டு வருவதாகவும்‌ மாணவர்கள்‌ விடுப்பின்றி பள்ளிக்கு வருகை புரிகின்றனர்‌ என்றும்‌, கணிசமான ஆசிரியர்கள்‌ தங்களது. சொந்த மாவட்டங்களிலிருந்து தொலைதூரத்தில்‌ பணிபுரிந்து வருகின்றனர்‌ என்றும்‌, 14:40.2021 மற்றும்‌ 15.40.2024 ஆகிய இருநாட்கள்‌ அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால்‌ வார இறுதிநாளான சனிக்கிழமை 16:40.2021 அன்று விடுமுறை வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்‌.


இக்கோரிக்கைகள்‌ பரிசீலிக்கப்பட்டன. மாணவர்கள்‌ மற்றும்‌ ஆசிரியர்களின்‌ நலன்‌ கருதி 16.10.2021 அன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது.

 ்‌