தமிழ்நாடு பொதுப்பணி / அமைச்சுப்பணி - அனைத்து வகைப்‌ பணியாளர்களுக்கான மாறுதல்‌ - 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல்‌ ஒரே அலுவலகத்தில்‌ /பள்ளியில்‌ பணியிடத்தில்‌ பணிபுரிபவர்களுக்கு மாறுதல்‌ வழங்குதல்‌ - நெறிமுறைகள்‌

தமிழ்நாடு பள்ளிக்‌ கல்வி இணை இயக்குநரின்‌ (பணியாளர்‌ தொகுதி) செயல்முறைகள்‌ ந.க. எண்‌:.32356அ4/இ3:2022, நாள்‌: 28.09.2022  CoSE - Additional Instructions.pdf.  - DOWNLOAD  


3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு மாறுதல் வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!


Non Teachers Transfer Additional Instruction Date 26.09.22 - Download 

Transfer Counselling For Non Teaching Staff  CoSE - Over 3Years Transfer  Pdf Date 24.09.22 Download 

Staff Pattern In CEO ,DEO, DEEO, BEO  For All District List In Pdf  -Download 

Non Teaching Vacancy and Surplus list District Wise -2022   Download 

விருப்ப மாறுதல்‌ படிவம்‌ செப்டம்பர்‌ 2022 Pdf  Download 


மாவட்டத்திற்குள்‌ கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்‌:-

1. மாவட்டக்‌ கல்வி அலுவகைங்களில்‌ பணிபுரியும்‌ அனைத்து பணியாளர்களுக்கும்‌ தங்கள்‌ மாவட்டத்தில்‌ நடைபெறும்‌ மாறுதல்‌ கலந்தாய்வில்‌ கலந்து கொண்டு, மாறுதல்‌ பெற அறிவுறுத்த வேண்டும்‌.


2. 01.06.2022 அன்றைய நிலையில்‌ பிற அலுவலகங்களில்‌ ஒரே பணியிடத்தில்‌ 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல்‌ பணிபுரியும்‌ அனைத்து அமைச்சு / பொதுப்‌ பணியாளர்களைத்‌ தங்கள்‌ மாவட்டத்திற்குள்‌ கலந்தாய்வு நடத்தி பிற அலுவலகங்களுக்கு மாறுதல்‌ வழங்கப்பட வேண்டும்‌.


3. அனைத்து அலுவலகங்களிலும்‌ பணிபுரியும்‌ பிற பணியாளர்கள்‌ விருப்பத்தின்‌ அடிப்படையில்‌ கலந்தாய்வில்‌ கலந்து கொள்ளலாம்‌.


4. கோயம்புத்தூர்‌ மற்றும்‌ மதுரை மண்டல கணக்கு (தணிக்கை) அலுவலகத்தில்‌ பணிபுரியும்‌ அனைத்துப்‌ பணியாளர்களுக்கும்‌ மாறுதல்‌ கலந்தாய்வில்‌ சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில்‌ தவறாமல்‌ கலந்துகொள்ள வேண்டும்‌.


5. அனைத்து மாவட்டத்திலும்‌ உள்ள ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி மற்றும்‌ மாவட்ட ஆசிரியர்‌ கல்வி மற்றும்‌ பயிற்சி நிறுவனம்‌ மற்றும்‌ ஒன்றிய ஆசிரியர்‌ கல்வி மற்றும்‌ பயிற்சி நிறுவனம்‌ ஆகியவற்றில்‌ பணிபுரியும்‌ கண்காணிப்பாளர்களும்‌ தவறாமல்‌ கலந்தாய்வில்‌ கலந்து கொண்டு புதிய பணியிடத்தை தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்த வேண்டும்‌.


6. பட்டியலில்‌ உள்ளபடி மாறுதல்‌ கலந்தாய்வின்போது கலந்துகொள்ள வேண்டிய பணியாளர்கள்‌, கலந்து கொள்ளாத நிலையில்‌ அப்பணியாளர்களுக்கு நிருவாக மாறுதல்‌ அளிக்கப்படும்‌.

7. தங்கள்‌ வருவாய்‌ மாவட்டத்திற்குள்‌ மாறுதல்‌ செய்யும்போது மாவட்டத்திற்குள்‌ பணியிடம்‌ இல்லாத நிலையிலோ, பணியாளர்‌ வேறு மாவட்டத்தைக்‌ கோரும்‌ போதோ, அப்பணியாளர்களை மாவட்டம்‌ விட்டு மாவட்டம்‌ மாறுதல்‌ கலந்தாய்வில்‌ கலந்து கொள்ள, அவர்தம்‌ பட்டியலை ஆணையரகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்‌. மேலும்‌, மூன்றாண்டுகளுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மாவட்டத்திற்குள்‌ மாறுதலில்‌ அதற்கான வாய்ப்பு இல்லாதபட்சத்தில்‌ அப்பணியாளர்களது பட்டியலை பள்ளிக்கல்வி ஆணையரகத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்‌.


8. பள்ளிகளில்‌ பணிபுரியும்‌ இளநிலை உதவியாளர்‌ / உதவியாளர்களுக்கு பார்வை (4)கல்‌ கண்ட செயல்முறைகளில்‌ தெரிவிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளைப்‌ பின்பற்றி. பணியிடம்‌ ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும்‌.

பார்வை 4. சென்னை -6, தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி ஆணையரக இணை இயக்குநரின்‌ (பணியாளர்‌ தொகுதி) செயல்முறைகள்‌, ந.க.எண்‌.24689/அ4/81/201 9, நாள்‌.12.08.2022. - Download 


9. மேற்கண்ட மாறுதல்‌ அனைத்து மாவட்டங்களிலும்‌ பட்டியலில்‌ குறிப்பிடப்பட்ட நாட்களில்‌ மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்‌. சென்னை மாவட்டத்தில்‌ உள்ளபணியாளர்கள்‌ மற்றும்‌ பள்ளிக்கல்வி வளாக (DPI) அலுவலகப்‌ பணியாளர்கள்‌ அனைவரையும்‌ ஒரே அலகாக கருதி ஆணையரகத்தில்‌ இணைப்பில்‌ கண்ட பட்டியலில்‌ குறிப்பிட்டவாறு மாறுதல்‌ கலந்தாய்வு நடத்தப்படும்‌.