கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் அரசு ஊழியர்கள் பணிக்கு வராத காலத்தை பணிக்காலமாக / தகுதியுள்ள / சிறப்பு விடுப்பாக அனுமதித்து அரசாணை வெளியீடு

Disaster management Covid-19 Regulation of period of absence of Government employees during the complete lockdown/ lockdown Orders ISsued


G.0.(Ms) No.62 Revenue and Disaster Management [D.M.IV (1)] Department Dated: 13.02.2023  Download 


The period of absence of Government employees during the complete lock down from 10.05.2021 to 04.07.2021 be treated as duty except the essential departments viz., Secretariat, Medical and Family Welfare, Revenue, Disaster Management, Police, Home guards, Fire and Rescue Services, Prisons, District Administration, District Industries Centres, Co-operation, Food and Consumer Protection, Electricity, Drinking Water Supply, Local Bodies, Forest Offices, Treasuries, Social Welfare and Women Rights Offices