NMMS MAT Online Test 


nmms mat online test in tamil medium , NMMS MAT Online Test , NMMS MAT Online Test tamil Nadu , NMMS MAT Online Test tamilnadu syllabus ,MAT Online Test Tamil,Medium 


எண் தொடரை நிரப்புதல் 

எழுத்து தொடரை நிரப்புதல் 

ஒப்புமை எண்கள்

ஒப்புமை -எழுதுக்கள் /வார்த்தை 

மாறுபட்ட எண்/ இணை எண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்தல் 

மாறுபட்ட  எழுத்து / வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

வடிவியல் உருவங்களின் எண்ணிக்கையக் கண்டறிதல்

வென் படங்கள்

எண்/ எழுத்து குறியிடல்

குறியீட்டின் பொருள் அறிதல்

படங்களின் விடுபட்ட எண்ண நிரப்புதல்

படங்களின் விடுப்பட்ட எழுத்தை  நிரப்புதல்

செருகப்பட்ட படங்கள் எண் எழுத்து விபரஙகள்

வார்த்தைக்குள் அமைந்த வார்த்தை

ஆங்கில அகராதி  வரிசைப்படி வார்த்தைகளை வரிசைப்படுத்துதல்

எண் அணிகள்

எண்கள் குறிகள் மற்றும் குறியீடுகள்

எண் தொடரில் உள்ள தவறான எண்ணைக் கண்டறிதல் 

எண்ணியல் கணக்கு 

சூழ்நிலைக்கணக்கு - பொதுவானவை

சூழ்நிலைக்கணக்கு - இருக்கை அமைப்புகள் 

சூழ்நிலைக்கணக்கு - வயது கணக்கு 

உறவு முறைக் கணக்கு 

திசைகள் சார்ந்த கணக்குகள்

காலம் சார்ந்த கணக்குகள் 

புதிர்கணக்குகள்

தரம் சார்ந்த கணக்குகள்

வார்த்தைகளை பொருள் பட் வரிசைப்படுத்துதல்

பகடைக் கணக்குகள்

கன சதுரக் கணக்குகள்


உருவ/பட வரிசையை நிரப்புதல்

ஒப்புமை படங்கள் 

மாறுபட்ட படத்தை தேர்ந்தேடுத்தல்

கண்ணாடி பிம்பங்கள்

நீர் பிம்பங்கள்

மறைந்திருக்கும் உருவங்களை கண்டறிதல்

படத்தில் உள்ள விடுபட்ட பகுதியை நிரப்புதல் 


ஆக்கம் மற்றும் நன்றி

திரு மோகன் ப.ஆ அறிவியல்  ஆதம் சேரி -இராமநாதபுரம்

திரு ப.ராஜ்குமார் ப.ஆ கணிதம் ,வெளிமுத்தி -சிவகங்கை

தெய்வத்திரு மு.நகுல்சாமி  ப.ஆ கணிதம்  லாலாப் பேட்டை மேற்கு -கரூர்

திரு நா.சின்னண்ணன் ப.ஆ கணிதம், க,பள்ளிப்பட்டு சேலம்

திரு இரா.லோகநாதன் ப.ஆ கணிதம் - அனந்தபுரம்- திருவண்ணாமலை

திரு .பு. புவனேஸ்வரன் ப.ஆ கணிதம் தேவியாக்குறிச்சி -சேலம்

திரு ,ர.பிறாங்களின் ரிச்சர்ட் ப.ஆ கணிதம் கீழச்செல்வணூர் -இராமநாதபுரம்  

திரு சேகர் ப.ஆ- ஆங்கிலம் -குளித்தலை கரூர்

திரு சேகர் ப.ஆ கணிதம் -தூவர் -சிவகங்கை

திரு ஜெ.மாரையன்  மத்திப்பட்டி - கரூர்

திரு மா.குருசாமை  கீழக்கிடாரம் - இராமநாதபுரம் 

திரு ஜெரோம் -இராமேஸ்வர்ம புதுரோடு -இராமேஸ்வரம்