10ஆம் வகுப்பு தமிழ் கட்டுரைகள் மற்றும் கடிதம் 


10 ஆம் வகுப்பு புதிய பாடதிட்டம் தமிழ் பாடத்திற்கான இயல்வாரியாக கட்டுரைகள் மற்றும் கடிதம் தொகுக்கபட்டுள்ளது 

10Th தமிழ்  கட்டுரைகள் ,கடிதம் |  - Download


இந்த தொகுப்பினை தயாரித்து தமிழ் நாட்டில் உள்ள அனைத்து 10 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் வடிவமைத்த கீழ்கண்ட ஆசிரியருக்கு மிக்க நன்றி 


சி. சோமு
பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
ஆற்பாக்கம்-631603

Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here