Computer Instructor Level - II to Level 2 Upgrade -Unconditionally


பள்ளிக் கல்வி - பள்ளிக் கல்வித் துறையில் கணினி பயிற்றுநர் நிலை - II ஆக பணிபுரிந்து வரும் கணினி பயிற்றுநர்களை 8 ஆண்டுகள் பணி முடிக்க வேண்டும்  என்ற நிபந்தனையின்றி கணினி பயிற்றுநர் நிலை - I ஆக தரமுயர்த்துதல் - அரசாணை வெளியீடு!!!_ Go NO 103 Date:04.11.2020

மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிப் பேராணை மனு எண்கள்.6220 (ம) 7835/2019 மற்றும் பல்வகை மனுnஎண்கள் 7070, 7071 மற்றும் 8472/2019-ன் மீதான 18.02.2020ம் தீர்ப்பாணையை செயல்படுத்தும் பொருட்டு, பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் கருத்துருவினை அரசு கவனமுடன் ஆய்வு செய்து, 8 ஆண்டுகள் பணி முடிக்காத 800 கணினி பயிற்றுநர் நிலை -2இல் உள்ள கணினி பயிற்றுநர்களை 8 ஆண்டுகள் பணி முடிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின்றி கணினி பயிற்றுநர் நிலை-1 ஆக தரமுயர்த்த அனுமதி  வழங்கலாம் என முடிவு செய்து அவ்வாறே அசசு ஆணையிடுகிறது. மேலும் இக்கருத்துருவிற்கு ரூ.53,76,000/- கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும்.

Computer Instructor Level - II to Level 2 Upgrade -Unconditionally Go NO 103 Date:04.11.2020
Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here