Illam Thedi kalvi App 

illam Thedi kalvi App Download


கொரோனா பெருந்தொற்றுப் பாவல் காரணமாக 1 முதல் 8 வகுப்புகள் வரை பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் கற்றல் இடைவெளி மற்றும் இழப்புகளை ஈடுசெய்வதற்காகத் தன்னார்வலர்களைக் கொண்டு தினசரி 1 முதல் 2 மணிநேரம் (மாலை 5 மணி முதல் 7 மணிக்குள்) குறைதீர் கற்றல் செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டு மாணவர்கள் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் "இல்லம் தேடிக் கல்வி"   illam thedi kalvi எனும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்

illam thedi kalvi என  தனியான இணையதளம் தொடங்கப்பட்டு அதில் தன்னார்வலர்கள் தங்கள் பெயரை அதில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் .

அதே போல்  illam thedi kalvi App   உருவாக்கப்பட்டுள்ளது . அதனை கீழே கொடுக்கபட்ட இணைப்பு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

illam Thedi kalvi App. UserID And Password 

Username: U.Dise Number

                     : (33200XXXXXX)

Password: U - Dise Number @itk                          

                    : (33200XXXXXX@itk)

அதில் உறுதிமொழி,தன்னார்வலர் தேர்வு, கற்றல் வளங்கள் மாணவர் வருகை பதிவு ,கற்பித்த பாடம் போன்றவை தரபட்டுள்ளது . 


Click Here Download  illam thedi kalvi app


Updated On : 06.03.2023

Version         : 0.0.53


UPDATAED NEW 

Resource materials & video slides added

illam thedi kalvi module
illam thedi kalvi app download  ,Download latest Version  illam thedi kalvi app , How To Download illam thedi kalvi app, illam thedi kalvi app Use, Download illam thedi kalvi app, illam thedi kalvi app download, illam thedi kalvi app user name , illam thedi kalvi app password , illam thedi kalvi app,