தீபாவளி மறுநாள் 25 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

 நவம்பர் 19 , பள்ளி வேலைநாளாக ஈடுசெய்யவேண்டும்